A kritikus szellem (A.B. Simpson)

„Azért idő előtt semmit se ítéljetek, amíg el nem jön az Úr” (1Kor 4,5)

Semmi sem akadályozza jobban a Szent Szellem munkáját az ember szívében, mint a kritikus szellem. Egy összejövetel után egy fiatal testvér előrejött, és elmondta nekünk, milyen hatalmas áldásban volt része aznap délután; hogy a Szent Szellembe való merülés, ami a szívét és az egész lényét érintette, megszabadította az évekig tartó fogságból. Majd elmagyarázta: „Az egész az Ön válasza nyomán jött arra a kérdésre, hogy ’Akadályozza-e a kritikus szellem a Szent Szellemet abban, hogy betöltse valakinek a szívét?’”

A kérdés meg lett válaszolva, a testvér pedig így folytatta: „Évek óta úgy ültem a gyülekezetben, hogy szinte mindent kritizáltam, ami csak folyt, ellenvetettem ennek a dolognak is, amannak is; hibát kerestem egyesek szóhasználatában, az általuk használt kifejezések megválasztásában, a dicséretben és a bizonyságtételekben; és nagyon boldogtalannak éreztem magam. Az Úr azonban megvilágosította a választ a szívemben, meggyőzött a bűnöm felől, és akkor és ott letettem az egészet, és elkezdtem meglátni a jót a rossz helyett. Áldás esője hullott rám, a lelkem megtelt örömmel és magasztalással, megláttam, miben hibáztam: hogy éveken át a fejemmel próbáltam látni az igazságot a szívem helyett.”

Forrás: Days of Heaven Upon Earth, nov. 25.

A menny napjai a földön, március 18. (A.B. Simpson)

"Bátorítsuk egymást, mivel közeledik az a nap"

A. B. Simpson 

„Csapás nem közelít sátorodhoz.” Zsolt. 91:10.

Tudjuk, mit jelent az, ha valami tűzálló vagy vízálló. De sokkal nagyobb dolog „bűnállónak” lenni. Igenis lehetséges annyira telve lenni Jézus Szellemével, hogy az ellenség minden nyílvesszője lepattanjon mennyei fegyverzetünkről. Igenis lehetséges annyira ismerni Jézus jelenlétét, hogy minden tövis és tüskebokor, ami az út mellett nő, ne szúrjon bele mennyei köntösünkbe. A pokol minden ártó kigőzölgése elpárolog a Szent Szellem meleg lehelete előtt, és még a halál árnyékának völgyén is biztonságban mehetünk keresztül.

Az izzó vasalóról lepereg a rácsapódó víz, és ha hozzáérünk, hirtelen elkapjuk az ujjainkat. Ha a Szent Szellem lángra gyújtott minket, akkor a Sátán távol tartja tőlünk ujjait, és ha hideg vizet akar ránk zúdítani, lepereg rólunk, és sértetlenek maradunk. „Tudjuk, hogy valaki Istentől született, nem vétkezik: hanem aki Istentől született, megőrzi magát, és a gonosz nem illeti őt.” (1 János 5:18).

Mielőtt valaki maláriával fertőzött területre utazik…

View original post 32 további szó