Szűrők által homályosan: 2. rész – Énközpontúság

Forrás / Source: Milt Rodriguez: Impaired Vision Through Filters: Part 2 – Individualism

Ez a szűrő az egyik legpusztítóbb Isten céljaira és szándékaira nézve. Az Újszövetség teljesen világos abban, hogy Isten azt akarja, hogy Fia legyen minden dolog feje és középpontja.

„miután titkos akaratát velünk megismertette. Így felelt meg ez az ő jótetszésének, melyet őbenne az idők teljességének háztartására már eleve kitűzött: hogy a mindenség, mindaz, ami a mennyekben van, és ami a földön van, a Felkentben egy fő alatt egyesüljön. Egyesüljön abban, akiben sorsrészünket is megkaptuk, ahogyan erre a többi embertől eleve különválasztott minket az, aki a tőle akart terv szerint munkásságával a mindenséget áthatja” (Ef 1,9-11, Csia)

És abban is egyértelmű, hogy Isten a szándékait Krisztus Gyülekezetében és Gyülekezete által viszi véghez:

“Nékem, az összes szentek közül a legkisebbnek adták azt a kegyelmet, hogy a nemzeteknek örömüzenetül hirdethetem a Felkent kinyomozhatatlan gazdagságát, és megvilágíthatom, hogy miben áll annak a titoknak sáfársága, mely örök korok óta el volt rejtve Istenben, aki a mindenséget azért teremtette, hogy most a mennyei fejedelemségekkel és fennhatóságokkal az eklézsián keresztül megismertethesse az Isten sokféle bölcsességét az örök korokban előzetesen tett elhatározásának megfelelően, mely Urunkban, a Felkent Jézusban született meg” (Ef 3,8-11).

Egyediség és énközpontúság

Isten mindannyiunkat egyedülálló és páratlan személyeknek teremtette, hogy nyilvánvalóvá tegye a Maga hihetetlen változatosságát és alkotókészségét. Mindig elámulok, hogy minden egyes ember mennyire egyedi, pedig többmilliárdan vagyunk! Ez az egyediség; az pedig csodálatos áldás és megtiszteltetés mindannyiunk számára, hogy különbözőek lehetünk, és egyedi módokon tükrözhetjük vissza az Urat.

Különbség van azonban az egyediség és az énközpontúság [az angolban individuality és individualism – a ford.] között. Az énközpontúság az ember bukásának közvetlen következménye, amely a saját egocentrikus nézőpontunk miatt vakká tett bennünket Isten örökkévaló szándékainak meglátására. Hajlamosak vagyunk mindent a saját énközpontú látásmódunkból szemlélni, és nem úgy, ahogyan Isten nézi a dolgokat. Isten nem énközpontú. Sőt, tulajdonképpen nem is egy énje van, hiszen Ő három személy (Atya, Fiú és Szellem), aki egy. Különbözik, de nincs szétválasztva.  Valóban EGY! Az egység azonban olyan fogalom (és tapasztalat is!), amelyet nagyon nehezen tudunk megérteni. Miért? Mert a bűneset elszakított minket Istentől és egymástól. Emiatt a bukás miatt mindent az egyéni (elszakított) nézőpontunkból látunk. Még keresztényként is így látunk mindent. Hadd illusztráljam néhány példával, mire gondolok!

Ahogyan az Úr Jézust látjuk

Máshol már írtam erről, de hadd foglaljam itt össze. Hajlamosak vagyunk Krisztusra úgy gondolni, mintha magányos lenne. Ki ne hallotta volna az „Egy magányos élet” történetét? Az Ő élete azonban sosem volt magányos! Tökéletes egységben és közösségben élt az Atyával és a Szellemmel az örökkévalóságon át. Amikor pedig emberként a földre jött, továbbra is tökéletes egységben munkálkodott az Atyával és a Szellemmel. Sőt, azt mondta, hogy ők egyek, sőt egymásban laknak! (Lásd Jn 14-17 fejezetét.) És mi mégis úgy látjuk Őt, és úgy gondolunk Rá, mint különálló személyre. Nem igaz?

Ahogyan az Igét látjuk

Az Igét is az egyén nézőpontjából látjuk. Vagy nem így van? A Bibliát nekem írták személyesen. Ez az Úr szerelmeslevele hozzám! Jézusról szól és rólam! Isten szeret engem. Meghalt értem. Értem él. Megváltott engem. Meggyógyít engem. Tanít engem. S így tovább a végtelenségig. Persze, természetesen Isten valóban szeret minket és törődik velünk egyénenként. De azt akarja, hogy nőjünk fel végre, és más dolgok is érdekeljenek – tudniillik az Ő örökkévaló célja és szándékai! Az igazság pedig az, hogy a Bibliát nem egyéneknek, hanem együvé tartozó, együttes testeknek írták. Az Ószövetséget egy Izrael nevű együttes testnek, az Újszövetséget pedig egy Gyülekezet nevű együttes testnek. Az (apostoli) levelek mind helyi gyülekezeteknek szólnak, mint pl. a korintusi gyülekezet, a kolosséi gyülekezet, Galácia gyülekezetei stb. Mégis mindig ezeket a szentírási részeket egyedül saját magunkra, mint egyénekre alkalmazzuk.

Ahogyan a gyülekezetet látjuk

Még a gyülekezettel kapcsolatos látásunk is énközpontú. A legtöbb kereszténynek a gyülekezet egy hely, ahová el lehet menni heti egyszer, valamilyen egyéni szükséglet kielégítése céljából. Gyakran úgy tekintünk a gyülekezetre, mintha osztályterem lenne, ahol tanulni lehet, vagy egy étterem, ahol megtölthetjük a szellemi bendőnket. Isten számára a Gyülekezet azonban annyival, de annyival több! A Gyülekezet az Ő háza, menyasszonya, teste és családja. A Gyülekezet Isten drága Fiának megjelenési formája a földön. Ez a Gyülekezet az élő Krisztus valóságos Teste! És a Test egy. A Test pedig nem lehet más, mint a Fej együttes megjelenése és kifejeződése. Mégis úgy viszonyulunk a gyülekezethez, mintha az saját szellemi növekedésünk eszköze lenne. Megint csak Jézus és én vagyunk a lényeg.

Hogy olyan nehezen tudjuk megélni az Isten szerinti gyakorlati egységet és közösséget, annak oka a gondolkodásmódunk énközpontúságában rejlik. A kultúránk hihetetlenül énközpontú, és sajnos rendszerint sokkal nagyobb erővel hat ránk, mint az Úr Maga! A gyülekezet közösségi jellege nagyon megszenvedi, hogy annyira lefoglal bennünket az egyéni életünk. Ezért mondta Jézus, hogy veszítsük el a saját életünket, és kezdjük el élni a Krisztus-életet. Ez az élet pedig közösség, egy egyesített közös test.

Urunk, kérünk, szabadíts meg bennünket az énközpontúságtól, amely oly sokáig akadályozta örökkévaló szándékodat. Szabadíts meg minket az énközpontúság leplétől, hogy úgy lássunk Téged és a Te Gyülekezetedet, amilyen Te valójában vagy, hogy együtt lehessünk a Te látható megjelenési formád a földön. Ámen.

2 gondolat “Szűrők által homályosan: 2. rész – Énközpontúság” bejegyzéshez

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s